• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2268/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 15/02/2022
 • Final: 30/04/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1650 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El curs se centra en els temes de Benestar, Comitès Ètics i Legislació en relació amb animals de laboratori.
Aquest mòdul proporciona els coneixements i habilitats requerides pels veterinaris designats i altres responsables del benestar i cura dels animals per a realitzar les funcions d'avaluació del projecte.
El contingut d'aquest mòdul també compleix els requisits formatius establerts a la Directiva Europea EU63/2010, desenvolupada pel Grup de Treball d'Experts, amb el suport de la Comissió Europea, pel que fa als mòduls següents: 1) Legislació nacional; 2) Ètica, benestar i 3Rs (nivell 1); 5) Reconeixement del dolor, el sofriment i l'angoixa; 9) Ètica, benestar i 3Rs (nivell 2); 11) Disseny de procediments i projectes (nivell 2), (i) Aspectes legals; 24) Veterinari designat, (i) Legislació, (ii) Ètica, benestar i 3Rs, (v) Els principis de les comunicacions veterinàries; (25) Avaluador del projecte i (50) Entorn local.

Continguts

- Introducció a LAS: Associacions / organitzacions, xarxes professionals
- Legislació, incloses les responsabilitats del veterinari de LA
- Bioètica
- Conceptes en el benestar dels animals de laboratori. Benestar i estrès
- Avaluació de la severitat i els finalitats humanes
- Dolor i analgèsics
- Enriquiment ambiental i indicadors conductuals del benestar
- Reutilització i qüestions jurídiques, pràctiques i ètiques en la recuperació després de l'ús dels animals en recerca
- Avaluació de protocols - principis generals
- Avaluació dels procediments - casos d'estudi rosegadors i conills
- Avaluació de procediments - casos pràctics. Carnívor
- Avaluació de procediments - casos pràctics. Porc i remugants
- Avaluació de procediments - casos d'estudi Peixos
- Avaluació dels procediments - casos pràctics Aus
- Avaluació de procediments - casos pràctics. NHP

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Web del programa

http://pagines.uab.cat/anilab/

Vols rebre més informació?