• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2271/18
 • 18a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 12 ECTS
 • Inici: 15/09/2021
 • Final: 15/11/2021
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2250 ¤
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Aquest curs consta de dues parts diferenciades. La de models experimentals aporta amplis coneixements sobre els diferents models experimentals animals en les diferents àrees d'investigació. La d'genètica aprofundeix en els models d'animals modificats genèticament, la seva obtenció, el seu manteniment i les implicacions del seu ús.

La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat. Per contenir la formació pràctica referent a la biologia animal a l'eutanàsia i als mètodes mínimament invasius pot servir per a la capacitació per a la funció de realització de procediments experimentals.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010:

Biologia Bàsica (1), Biologia bàsica (2), Mètodes d'eutanàsia (2), Tècniques sense anestèsia mínimament invasives (1), Tècniques sense anestèsia mínimament invasives (2).

Continguts

- La planificació estratègica, l'impacte de la política institucional i pautes de relacions internes, les relacions amb altres centres d'origen animal i amb la societat.
- Legislació (local, regional i nacional) en el disseny i construcció d'instal·lacions per a animals.
- Animal instal·lacions de disseny, construcció i equipament, conceptes bàsics, d'acord amb la legislació i les bones pràctiques, funcions especialitzades d'animals, projectes, personal i equip.
- Gestió d'instal·lacions d'animals rosegadors: higiene adequada de la instal·lació, emmagatzematge de materials i equips, seguretat (accés), sistemes computats.
- Sistemes de gestió informatitzats, descripcions dels sistemes, anàlisi de les necessitats i la resolució de problemes específics, equips disponibles en l'actualitat, manteniment d'instal·lacions tècniques.
- Gestió d'una instal·lació de peix zebra: equips, esterilització, desinfecció, la seguretat, processos automàtics.
- Exemples d'instal·lacions dels animals: CRESA, bio-seguretat, multi-espècies/multi-ús, instal·lacions en laboratoris de recerca, instal·lacions adaptades per a rosegadors modificats genèticament.
- De la salut i seguretat en les instal·lacions dels animals; legislació, procediments de salut i seguretat, avaluació i prevenció de riscos, protecció del personal, higiene de la instal·lació, control i eliminació de residus, els plans per a emergències i desastres naturals.
- Recursos humans:
-- Psicologia aplicada a una instal·lació per a animals, la interacció entre el benestar dels éssers humans i animals.
-- Gestió de personal. Categories de personal i programes de carrera, contractació de personal; formació, incentius i avaluació del personal. Situació actual de personal a Espanya i Europa.
-- Control financer: pressupostos, la compra de la política, animals dels costos, l'obtenció d'animals-cria o l'obtenció d'animals externament, l'obtenció de recursos, gestió financera eficaç.
- L'aplicació de tecnologia de la informació en les instal·lacions d'animals.
- Acreditació: AAALAC, ISO, BLP.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Telèfon: 935811848

Web del programa

http://pagines.uab.cat/anilab/

Vols rebre més informació?