Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Planificació estratègica

Plans estratègics

El curs 2017-2018, la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini. En un primer moment s’ha plantejat l’objectiu de definir una visió ambiciosa de com ens agradaria que fos la UAB l’any 2030.

S’ha concebut com un procés altament participatiu, per tal de comptar amb una forta implicació dels diferents actors que configuren la comunitat de la UAB i així facilitar que el resultat obtingut sigui àmpliament compartit.

Web del Pla Estratègic 2018-2030


Plans directors anteriors:

Pla Director 2002-2006
Pla Director 2006-2009
Pla Director 2010-2012
Pla Director 2013-2015

Enllaç d'interès: Apartat Informes del Claustre