Servei d'Informàtica Distribuïda

El SID s’encarrega de donar el suport tècnic necessari per l’ús dels recursos informàtics, audiovisuals i multimèdia del centre. També gestiona i vetlla pel manteniment de la infraestructura tecnològica de la Facultat.

El Servei d'Informàtica Distribuïda de la Facultat de Psicologia disposa de cinc aules informàtiques, de les quals quatre són d'ús de docència i una per a ús lliure. Tanmateix, les aules de docència es poden fer servir per ús lliure un cop cobertes les necessitats docents. El SID també gestiona la sala de videoconferències de la Facultat i les aules docents equipades amb ordinador i projector.

 

De Setembre a Juliol: De dilluns a divendres, de 8:30 a 21:00 h. Nadal, Setmana santa i Agost: Tancat.
Pedro Galán de Miguel
Edifici B
93 581 22 89
sid.psicologia@uab.cat