SERVEI D'INFORMÀTICA

Es pot connectar a la xarxa fixa equips adquirits per la universitat com PC's, portàtils o impressores que disposin de connector Ethernet. Els telèfons mòbils, tauletes i diferents dispositius amb capacitat WiFi es poden connectar a la xarxa WiFi sense fils. Els sensors o dispositius especials es poden connectar a la xarxa de sensors IoT.

Connexió a la xarxa fixa
 Connexió a la xarxa WiFi 
Connexió a la xarxa IoT

La xarxa WiFi o xarxa sense fils de la Universitat dóna accés als serveis de la xarxa de dades als equips que disposen de tecnologia WiFi.

Com accedir
Plànols de distribució
Sol·licituds
El primer document d'aquesta llista mostra com accedir pel Portal Captiu; els dos següents són enllaços per la configuració d'eduroam; el quart es una guia genèrica per la solució de probles quan connectem a la xarxa WiFi, i l'últim, informa de la operativa per connectar equips singulars.
 
Recomanem la connexió per eduroam ja que, encara que la configuració sigui en alguns casos una mica més complexa, només caldrà fer-la una vegada i ens servirà per connectar a la xarxa eduroam des de totes les institucions adherides a aquest servei.
Instruccions per a la configuració de l’eduroam
FAQ Eduroam (EN)
Connexió d'equips WiFi especials (pdf: 0,29 MB)