Parc de Recerca

Participació en projectes internacionals


El Parc de Recerca UAB participa en diversos projectes europeus i internacionals finançats a través de convocatòries competitives. A continuació, podeu conèixer tots aquests projectes:


Projectes en execucióProjectes finalitzats