Publicar en accés obert

Accés Obert UAB

Portal Open Access UAB amb tota la informació sobre l’accés obert: què és, marc legal, com afecta, finançament per publicar, producció científica, difusió de la recerca, etc.

Finançament UAB

Informació relativa als incentius econòmics que el personal investigador de la UAB té al seu abast per a publicar en accés obert.

Dipòsit Digital de Documents UAB

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) és el repositori institucional que recull la producció científica de la universitat, a més del seu fons patrimonial digital i institucional.

Drets d'autor

Drets d’autor per dipositar en obert, llicències Creative Commons i recursos d’interès per conèixer polítiques editorials i per negociar en els contractes de copyright.

Propietat intel·lectual i accés obert

Web sobre propietat intel·lectual i accés obert amb preguntes més freqüents (PMF).

Dades de recerca en obert

Dades de recerca en els diferents programes de finançament, repositoris d’accés obert i plans de gestió de dades (DMP).