Estudia i investiga

Bibliografia de curs

Des de Bibliografia de curs podeu consultar els documents recomanats pel professorat en cadascuna de les assignatures que imparteix durant el curs acadèmic. Es poden cercar per nom o codi d’assignatura i per professor.

Com citar i elaborar la bibliografia

Des de la pàgina Com citar i elaborar la bibliografia podeu accedir a guies sobre els diferents estils de citació i també a gestors bibliogràfics.

Suport als treballs acadèmics

A Suport als treballs acadèmics trobareu guies per a l’elaboració dels treballs acadèmics durant el grau i el postgrau i recomanacions en l’elaboració de la tesi doctoral. També una selecció de recursos per a l’exposició oral.

Acreditació i avaluació de la recerca

A la web Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca-SAAR podeu trobar els recursos que ajuden a avaluar les publicacions científiques en els processos d'acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i CNEAI i també informació sobre el servei d’assessorament personalitzat al PDI.

Comunicació de la recerca

El cicle de la Comunicació de la Recerca integra recursos i informacions per acompanyar els autors en la creació de les seves publicacions científiques per donar a conèixer els resultats de la recerca i també en la posterior gestió de la producció científica.

Accés Obert

A la pàgina d'Accés Obert trobareu informació sobre els beneficis que comporta la publicació en obert. També sobre el marc legaldades de recerca, els drets d'autor i la difusió de la recerca a través del DDD i el Portal de la Recerca de Catalunya

Dipòsit Digital de Documents UAB

El DDD recull documents de recerca i docència, així com el fons patrimonial digital i institucional de la UAB. Per publicar la producció científica i altres documents del professorat contacteu amb la vostra biblioteca de referència. Els treballs de l’alumnat es dipositen a través de facultats i/o departaments.

Propietat intel·lectual i accés obert

Web sobre propietat intel·lectual i accés obert. Té com a objectiu proporcionar informació sobre la propietat intel·lectual i l’accés obert i oferir atenció personalitzada en cas de necessitats derivades de les tasques d’aprenentatge, docents o d’investigació que es duen a terme a la UAB.

Recursos educatius oberts (REO)

Els REO són materials d’ensenyament i aprenentatge de domini públic o amb una llicència oberta que en permeti l'accés gratuït, així com el seu ús, adaptació i redistribució.

 

A la pàgina web sobre Recursos educatius oberts hi trobareu informació sobre com crear-ne, trobar-ne i publicar-los.