Cursos de formació

La formació d’usuaris de les Biblioteques UAB es planteja per tal de formar i capacitar els usuaris en l’ús dels seus serveis i fons i en el maneig de les fonts d’informació i recursos que ofereixen les Biblioteques UAB. I així fomentar en els usuaris coneixements, actituds i aptituds que facilitin el seu desenvolupament autònom en els nous entorns d’aprenentatge i investigació, promovent les habilitats i competències bàsiques de l’alfabetització informacional. 

Les biblioteques de la UAB organitzen diverses activitats de formació dirigides a tota la comunitat universitària amb l'objectiu de: 

 • donar a conèixer els recursos, eines i serveis disponibles. 
 • proporcionar eines per maximitzar la cerca, la gestió i l'ús de la informació per poder realitzar els vostres treballs acadèmics. 

Us oferim cursos presencials, telepresencials i virtuals. Els cursos són gratuïts.

Us oferim sessions programades d'introducció a l'ús de la biblioteca i a l'ús de les eines, serveis i recursos d'informació especialitzats de manera presencial o telepresencial a través de la plataforma Teams:

 • Coneix la teva Biblioteca 
 • Fonts d’informació en una matèria determinada 
 • Com cercar informació 
 • Eines i recursos per realitzar el treball acadèmic 
 • Drets d’autor 
 • Web of Science 
 • Scopus 

Consulteu el calendari per veure els cursos programats  

Les sessions de "formació a la carta" que podeu sol·licitar són: 

 • Sessions sobre temes programats per les biblioteques però en dates i hores diferents a les que oferim. 
 • Sessions sobre temes no contemplats en la programació de les biblioteques, relacionades amb una eina, servei o recurs d'informació. 

Per a impartir una sessió a la carta es requereix un mínim de 3 persones. Per a un nombre inferior d'usuaris contacteu amb la biblioteca. S'ha de sol·licitar la sessió almenys amb una setmana d'antelació

Accés al formulari per sol·licitar un curs a la carta

Podeu sol·licitar:  

 • Visites generals per a conèixer les instal·lacions, seccions i serveis de la Biblioteca 
 • Visites per a conèixer un servei o secció en concret de la Biblioteca 

Podeu demanar una visita adreçada: 

 • Als professors de nou ingrés 
 • Als professors visitants 
 • Als vostres alumnes de grau, postgrau, màster i doctorat 

S'ha de sol·licitar la visita almenys amb una setmana d'antelació. Les visites tindran una duració màxima d'una hora

Accés al formulari per sol·licitar una visita a la carta

El servei d’assessorament en línia, es un servei per mitjà de videoconferència a través de la plataforma Teams. Us oferim assessorament personalitzat sobre cerca d'informació d'una temàtica concreta, i també sobre els serveis, eines i recursos de les Biblioteques UAB. 

Podeu sol·licitar-lo mitjançant el següent formulari i el personal bibliotecari expert contactarà amb vosaltres per tal de programar la cita per poder-vos assessorar sobre la vostra demanda.

Accés al formulari

Consulteu el calendari i inscriviu-vos a una sessió

No heu trobat el curs que necessiteu?
Sol·liciteu un curs de formació a la carta