Comunicació de la Recerca

La manera més habitual de donar a conèixer els resultats de la investigació científica en qualsevol àmbit temàtic és a través de les publicacions científiques. D’això se’n diu “comunicar la recerca”. Us oferim recursos i informacions que us poden ser d’interès com a autors a partir de les diferents fases de què consta el cicle de creació d’una publicació i també per a la posterior gestió de la vostra producció científica.