Exposició oral

És molt probable que en el transcurs de la vostra vida acadèmica hagueu d'elaborar exposicions orals. Us recomanem uns recursos que us seran d'utilitat per sortit amb èxit d'aquesta empresa:  
 
  • Argumenta. Eina de 9 universitats catalanes, dirigides per la UAB i la UPC, per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en un entorn virtual. A l'apartat l'Exposició oral trobareu informació sobre planificació (objectiu, lloc, auditori, mitjans), preparació (guió, estructura, estratègies per mantenir l'atenció) i elements no verbals (gestualitat, mirada, etc). Altres apartats d'interès són Argumentació i Hipòtesis.
  • Parlar en públic. Curs de la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic de la UAB que té com a objectiu proporcionar als estudiants les eines per millorar les seves comunicacions orals. A la pàgina trobareu també un qüestionari interactiu que forma part de l'assignatura Instruments per a l'estudi del Grau de Dret.
  • Presentation skills tutorial. Tutorial de les biblioteques de la University of Leeds fet en base a 6 preguntes: Qui? (auditori), Quan? (planificació del temps), Perquè? (Criteris d'avaluació), On? (lloc i recursos tècnics), Com? (diapositives, control del nervis, llenguatge corporal), Què? (objectiu i estructura).