Exposició oral

Al llarg de la vostra vida probablement haureu de fer exposicions orals per presentar els vostres treballs acadèmics o d'investigacióTreball de Fi de Grau (TFG), Treball de Fi de Màster (TFM), tesi doctoral...—. 

Us recomanem uns recursos amb consells útils per preparar les vostres presentacions orals.

Recursos per preparar exposicions orals

  • Argumenta. Eina de 9 universitats catalanes, dirigides per la UAB i la UPC, per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en un entorn virtual. A l'apartat l'Exposició oral trobareu informació sobre planificació de la presentació oral (objectiu, lloc, auditori, mitjans), preparació de l'exposició (guió, estructura, estratègies per mantenir l'atenció) i elements no verbals (gestualitat, mirada, etc). Altres apartats d'interès són Argumentació i Hipòtesis.
  • Oralitat. Portal web educatiu i en català, de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), dissenyat per potenciar l’aprenentatge d’habilitats necessàries per parlar en públic sense problemes i amb convicció. El projecte té el suport del Departament d’Educació, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i el programa RecerCaixa, i compta amb la participació de 19 experts que expliquen el funcionament de les tècniques d’oració en un format divulgatiu i transmèdia.
  • Oratoria actual. Material docent audiovisual consistent en 25 vídeos i una guia explicativa sobre com parlar en públic. Elaborats per la professora del departament de Filologia Espanyola de la UAB Carme de-la-Mota Gorriz, l'objectiu d'aquests materials és millorar "la competència comunicativa oral i, en concret, l'habilitat per explicar i defensar en públic de manera clara, raonada, coherent, adequada i atractiva un tema, tenint en compte a més el ús de la veu i la gestió de les emocions". Vídeos en castellà. 
  • Presentations: oral. Guia de les biblioteques de la University of Leeds sobre la presentació oral. S'especifiquen diverses fases que van des de la planificació de la presentació, el disseny, la pràctica de l'exposició, l'exposició pròpiament dita, i la presentació del pòster. En anglès.