Exposició oral

Al llarg de la vostra vida probablement haureu de fer exposicions orals per presentar els vostres treballs acadèmics o d'investigacióTreball de Fi de Grau (TFG), Treball de Fi de Màster (TFM), tesi doctoral...—. 

Us recomanem uns recursos amb consells útils per preparar les vostres presentacions orals.

Recursos per preparar exposicions orals

  • Argumenta. Eina de 9 universitats catalanes, dirigides per la UAB i la UPC, per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en un entorn virtual. A l'apartat l'Exposició oral trobareu informació sobre planificació de la presentació oral (objectiu, lloc, auditori, mitjans), preparació de l'exposició (guió, estructura, estratègies per mantenir l'atenció) i elements no verbals (gestualitat, mirada, etc). Altres apartats d'interès són Argumentació i Hipòtesis.
  • Parlar en públic. Curs de la Unitat d'Assessorament Psicopedagògic de la UAB que té com a objectiu proporcionar als estudiants les eines per millorar les seves comunicacions orals. A la pàgina trobareu també un qüestionari interactiu que forma part de l'assignatura Instruments per a l'estudi del Grau de Dret.
  • Presentation skills tutorial. Tutorial de les biblioteques de la University of Leeds fet en base a 6 preguntes: Qui? (auditori), Quan? (planificació del temps), Perquè? (Criteris d'avaluació), On? (lloc i recursos tècnics), Com? (diapositives, control del nervis, llenguatge corporal), Què? (objectiu i estructura).  
  •  Poster presentations. Guia de la University of Leicester on s'explica l'estratègia per elaborar pòsters per presentar a conferències, seminaris i exposicions.