Fons estadístics

Fotografia de la Unitat d'Estadístiques


La Unitat d'Estadístiques és una secció especialitzada en estadística i fonts estadístiques de diverses matèries: economia, finances, demografia, sanitat, cultura, medi ambient, turisme, agricultura, etc. El fons està ubicat en un espai diferenciat a la planta 0 de la Biblioteca de Ciències Socials, junt a la Sala de Revistes i el Dipòsit de la mateixa Biblioteca.

El fons està format per:

  • Publicacions periòdiques i monografies amb dades estadístiques en suport paper, microforma i digital: l’ordenació a la prestatgeria està basada en la Classificació Decimal Universal (CDU)
  • Memòries o informes anuals d'empreses, bancs i caixes en suport paper i digital: l’ordenació a la prestatgeria dels informes anuals d’empreses segueix una classificació pròpia segons activitat econòmica basada en la SIC  (Standard Industrial Classification) Les entitats financeres estan ordenades seguint una numeració correlativa. Aquesta col·lecció especial es complementa amb la col·lecció de documentació empresarial del DDD
  • Bases de dades: algunes amb accés local i la majoria a través d'Internet


Guies i documents: