Compra de documents

La selecció i adquisició de documents es fa a partir de les peticions rebudes i de les novetats bibliogràfiques. Si voleu que les biblioteques de la UAB comprin un document que us interessa podeu fer una sol·licitud. Les sol·licituds són avaluades per les biblioteques i se us informarà del procés que ha seguit la vostra petició.

Si sou membres de la UAB podeu suggerir la compra de documents. Les sol·licituds són avaluades per les biblioteques i se us informarà del procés que ha seguit la vostra petició.

Formulari de compra de document

Els següents formularis estan destinats al professorat. S'han d'imprimir, omplir, signar i fer arribar a la biblioteca corresponent.

Alta o baixa d'una subscripció

Sol·licitud de canvi de centre de cost d'una subscripció