Suport als treballs acadèmics


El personal de les biblioteques de la UAB us pot ajudar en la realització d’alguns dels treballs acadèmics dels vostres estudis universitaris —Treball de Fi de Grau (TFG), Treball de Fi de Màster (TFM), tesi doctoral...—. 

•    suport i assessorament personal per a l'elaboració del vostre treball: contacteu amb la vostra biblioteca de referència
•    organització de cursos de formació presencials i virtuals sobre: eines i recursos documentals per al TFG i el TFM, fonts d'informació, el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley, propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi, etc. 
•    i publicació de diverses guies d'ajuda, segons el treball que es tracti: