Documentació política

CEDOC


El Centre Documental de la Comunicació (CEDOC) aplega 29.183 llibres, fullets i cartells catalogats i 9.227 col·leccions de revistes. Es tracta d'un fons per a l'anàlisi de la situació política contemporània de Catalunya i Espanya. Hi ha material de més de 300 partits polítics, sindicats, moviments de joves, de veïns, ONG i organitzacions municipals. El centre compta amb documents de campanyes electorals locals, autonòmiques, generals, del Parlament Europeu i referèndums. 

Dues tipologies documentals destaquen dins d'aquest fons: publicacions periòdiques i cartells, totes dues digitalitzades i consultables en accés obert al DDD:
 

  • Pel que fa a publicacions periòdiques cal destacar la col·lecció de Premsa política catalana, bàsicament de l'època franquista i de la dècada dels anys 60/70. Una part important d'aquesta col·lecció la constitueix el Fons Viladot format per premsa i documentació antifranquista que va aplegar el periodista Albert Viladot i que la seva vídua va donar a la Universitat Autònoma l'any 1993. També us convidem a consultar l'exposició virtual Premsa Política Clandestina preparada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
  • La col·lecció Cartells polítics reflecteix principalment l'activitat política dels anys de la transició democràtica espanyola. La col·lecció recull propaganda electoral dels diferents comicis (estatals, autonòmics i locals), publicitat de partits polítics, sindicats i associacions de la societat civil.


Cartells de la Guerra Civil Espanyola és una base de dades referencial que pretén ser un catàleg col·lectiu de cartells de la República i de la Guerra Civil Espanyola i a la vegada una eina per facilitar la tasca dels investigadors. Les col·leccions recollides formen part tant de centres públics com de col·leccions privades.