Pla de col·lecció

El Servei de Biblioteques UAB, té com a missió, garantir la informació documental necessària per tal que la Universitat pugui assolir els seus objectius; dintre d’aquest objectiu ha considerat convenient l'elaboració i difusió d’un Pla Director de la Col·lecció on s'estableix el marc per a un desenvolupament homogeni dels seus fons.

Les biblioteques podran desenvolupar plans específics per col·leccions especials.

Pla General de la Col·lecció del Servei de Biblioteques de la UAB