Qualitat

La política de Qualitat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és la d'aconseguir la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris d'acord amb els objectius i els paràmetres establerts en la seva Carta de Serveis, en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

En concret, es tracta de:

  • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments legals i reglamentaris aplicades als serveis realitzats, i amb els de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del sistema de Qualitat.
     
El nostre sistema de gestió de la qualitat és conforme amb la norma ISO 9001:2015.