Organització

El Servei de Biblioteques s’estructura en grans unitats temàtiques o atenent a criteris de territorialitat.