Wifi i accés remot

Disposeu de connectivitat wifi (xarxa UAB i Eduroam) a totes les biblioteques del Campus UAB. 

Eduroam. Servei mundial de connectivitat wifi on participen la majoria d'institucions educatives d'Espanya. Consulteu la pàgina Documentació addicional del Servei d'Informàtica per configurar-vos l'accés.

Accés web. Per connectar-vos a la xarxa sense fils de la UAB introduïu al navegador l'adreça de qualsevol pàgina de la UAB. Podeu accedir amb el vostre NIU i contrasenya o escollir l'opció d'accés convidat.

 

Per consultar els recursos electrònics subscrits per la UAB teniu tota la informació a la pàgina Accés als recursos electrònics.

 

Xarxes Privades Virtuals (XPV). Servei que permet convertir qualsevol punt d'internet en una extensió de la xarxa de la Universitat i accedir des de fora de la UAB a recursos restringits de la Universitat. Per utilitzar el servei entreu a la pàgina xpv.uab.cat i identifiqueu-vos amb el vostre NIU i contrasenya.