Dipòsits digitals

El DDD recull documents de recerca i docència, així com el fons patrimonial digital i institucional de la UAB.
Publiqueu en accés obert
Més >

TDX és un dipòsit cooperatiu que conté les tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
Suport a les tesis
Més >

RecerCAT és un dipòsit cooperatiu de documents de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya.
Més >

REDI  és un servei de la UAB que ofereix als editors suport per a la gestió de les revistes científiques.
Pla d’indexació. Revistes científiques UAB
Codi ètic de les Revistes científiques UAB
Més >

RACO  és un dipòsit cooperatiu de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Més >

MDC és un repositori cooperatiu de col·leccions patrimonials digitalitzades relacionades amb Catalunya.
Més >

MDX és un repositori cooperatiu de material docent de les universitats catalanes.
Més >