Normatives i condicions d'ús

Reglament del Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques ha elaborat un marc normatiu que estableix les condicions sota les quals ha d'operar el servei de préstec de documents, les sales de treball en grup i els ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB i també el préstec de documents entre les universitats públiques catalans (PUC), i el préstec interbibliotecari. Finalment s’inclou la política d’accés obert de la UAB, i el reglament del DDD.


Reglament
Reglament del Servei de Biblioteques (pdf)
 
Préstec
Procediments de préstec del Servei de Biblioteques de la UAB
Préstec Interbibliotecari
Préstec Interbibliotecari Consorciat i d'Accés (PICA)
Reglament del servei de préstec de documents entre les biblioteques que integren el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Normatives
Normes d'ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB
Condicions generals d'ús i de préstec de les sales de treball en grup

Accés obert
Reglament del Dipòsit Digital de Documents (DDD)
Política Institucional d’accés obert a la Universitat Autònoma de Barcelona  (Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012)
Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord del Consell de Govern d'11 de març de 2020)