Publicacions

Aquesta publicació mostra les línies estratègiques del pla i l'acompliment dels objectius que s'hi emmarquen.

 

Memòria  annual de les actuacions del Servei de Biblioteques de la UAB des de 1987.

 

Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria a la vegada que es fa un balanç general de l'any. També podeu consultar la primera etapa (Actuacions 2008-2018)

 

Publicació que dóna a conèixer les biblioteques de la UAB, els seus fons i els serveis que s’hi ofereixen. També podeu consultar la primera etapa (1991-2012)

 

Guies de les diverses biblioteques de la UAB. També sobre serveis, eines per a la recerca, bases de dades o per trobar tipologies documentals concretes.

 

Publicació que recull les col·leccions singulars de les biblioteques de la UAB de diversos àmbits de les ciències i de les humanitats.