Documentació Unió Europea

Documentació de la Unió Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE, en endavant) aplega 6.730 monografies i 432 títols de publicacions periòdiques.

Com a centre dipositari de les publicacions oficials de la Unió Europea, i tal com estableix el Conveni signat entre la Comissió Europea i la UAB, la seva col·lecció està constituïda fonamentalment de fons produïts per les institucions i agències comunitàries.

Actualment la UE està potenciant la seva llibreria en línia, que és d’accés gratuït, i envia cada cops menys documentació en paper als centres. Malgrat això, el CDE continua fent difusió de les novetats bibliogràfiques electròniques de la UE, ja que les incorpora regularment en les seves publicacions periòdiques mensuals: Publicacions online sobre la UE i El Derecho de la UE y su aplicación.

Com a complement de les fonts oficials, el CDE adquireix altres tipus de documents especialitzats en temàtica europea i que pertanyen a entitats alienes a les institucions comunitàries. Aquests fons arriben mitjançant:

  • Compra de monografies recomanades pel professorat.
  • Donacions d’altres institucions especialitzades en la UE.
  • Donacions personals.

El CDE també genera col·leccions digitals pròpies:

  • CDE Papers i Quaderns de síntesi. Són treballs elaborats per personal vinculat al CDE.
  • Working papers IEE. Es tracta d’una selecció d'investigacions dutes a terme per estudiants del Màster Oficial en Integració Europea.
  • Quaderns IEE. Revista semestral de l’Institut d’Estudis Europeus que es fa amb el suport del CDE.