Documentació Unió Europea

Documentació de la Unió Europea


El Centre de Documentació Europea (CDE, en endavant) aplega 9.790 monografies i 893 títols de publicacions periòdiques.

Com a centre dipositari de les publicacions oficials de la Unió Europea, i tal com estableix el Conveni signat entre la Comissió Europea i la UAB, la seva col·lecció està constituïda fonamentalment de fons produïts per les institucions i agències comunitàries.

Actualment la UE està potenciant la seva llibreria en línia, que és d’accés gratuït, i envia cada cops menys documentació en paper als centres. Malgrat això, el CDE continua fent difusió de les novetats bibliogràfiques electròniques de la UE, ja que les incorpora regularment en el seu butlletí.

Com a complement de les fonts oficials, el CDE adquireix altres tipus de documents especialitzats en temàtica europea i que pertanyen a entitats alienes a les institucions comunitàries. Aquests fons arriben mitjançant:

  • Adquisició en compra de monografies recomanades pel professorat.
  • Donacions d’altres institucions especialitzades en la UE.
  • Donacions personals.

El CDE també genera dues col·leccions digitals pròpies:

  • Quaderns de síntesi. Són treballs que realitzen els estudiants que fan les seves pràctiques professionals al CDE. Aquesta col·lecció es va iniciar el curs 2013-2014 i està disponible al DDD.
  • Quaderns de recerca (Bellaterra). Es tracta d’una selecció d'investigacions dutes a terme per estudiants del Màster Universitari en Integració Europea. Aquesta col·lecció es va iniciar el curs 2010-2011 i està disponible a RecerCAT.