Documentació Unió Europea

Documentació de la Unió Europea

El Centre de Documentació Europea (CDE, en endavant) es va traslladar a finals de 2022 a la Biblioteca de Ciències Socials. Des de llavors, el seu fons va quedar integrat en l’esmentada biblioteca i a les noves instal·lacions ja no es poden consultar o agafar en préstec monografies ni publicacions periòdiques, amb l’excepció d’una petita mostra documental sobre la UE que es canvia cada setmana.

Històricament, els Centres de Documentació Europea han sigut centres dipositaris de les publicacions oficials de la Unió Europea, però amb la digitalització van deixar de rebre publicacions en paper, ja que totes estan disponibles en format online d’accés gratuït a l’EU Bookshop, amb l’excepció d’uns quants títols de divulgació, dels qual els CDE rep molts exemplars i que estan a disposició dels usuaris a les instal·lacions del Centre perquè els agafin gratuïtament.

Per últim, el CDE també genera algunes publicacions digitals pròpies: