Sol·licitud d'escaneig (PDI)

Sol·licitud d'escaneig de documents

A qui va adreçat aquest servei: al personal docent i investigador i membres de la comunitat universitària autoritzats per aquest servei i despesa, i que disposin d'adreça de correu electrònic i NIU.

Què es pot demanar: documents de les biblioteques de la UAB: articles de revista, capítols de llibres o altres documents que no es trobin en format digital, d'acord amb els límits de la normativa de propietat intel·lectual vigent.

Què no es pot demanar: documents que estiguin disponibles a text complet en format digital, documents del fons de reserva i números monogràfics sencers de revistes.

Com utilitzar el servei:

  • Accediu al formulari de sol·licitud d'escaneig PDI i ompliu els apartats de "Dades del sol·licitant" i "Dades del document" amb totes les dades obligatòries.
  • Envieu la sol·licitud a la biblioteca on es troba el document. Us apareixerà una pantalla amb les dades i el número de la petició.
  • També rebreu un correu electrònic amb aquestes mateixes dades.

Com recuperar els documents escanejats:

  • En un termini aproximat de 24-48 hores rebreu per correu electrònic els documents escanejats.

Tarifes:

  • 1r full escanejat: 0,348 euros
  • Resta de fulls: 0,05 euros per full.

 

Accedir al formulari