Com signar: nom d'autor

Recomanacions UAB per la signatura científica

Recomanacions als autors de la UAB per a la correcta signatura i filiació de la producció científica.


Recomanacions generals

 • Triar un nom únic d'entre les diverses formes possibles del nom d'autor i signar els treballs sempre de la mateixa manera.
 • Utilitzar un codi d'identificació d’autor equivalent a totes les possibles variants del nom. Es recomana el sistema d'identificació ORCID.
 • Incloure la filiació institucional. En cas de filiació múltiple cal fer constar totes les filiacions vinculades amb l'autor.
 • Comprovar la forma dels noms tal i com apareixen a les bases de dades bibliogràfiques i unificar les diferents variants si la base de dades ho permet.
 • Afegir les diferents variants del nom en el registre del vostre codi identificador.
 • Si és possible, afegir el codi identificador ORCID al costat del nom a l’hora de publicar els articles.


Per què és important

 • L'ús d'una signatura unívoca evita l'ambigüitat dels noms personals derivada de les convencions culturals. Per exemple, és freqüent que les bases de dades bibliogràfiques anglosaxones identifiquin els autors només pel darrer cognom i la resta del nom aparegui de forma abreujada (nom de pila i primer cognom).
 • La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la recuperació completa de la producció científica atribuïble a un mateix autor.
 • L'atribució de la producció científica depèn de la correcta associació treball acadèmic-autor-filiació institucional. L'existència de formes diferents per designar una persona i/o institució sovint implica errors en el seguiment de la producció científica per part de la Universitat.
   
 • La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat dels centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicadors de producció científica.


Altres recomanacions