Identificadors

És important que escolliu el vostre nom professional i estandarditzeu la vostra signatura; això us garantirà una bona recuperació de la vostra producció científica i una major visibilitat.
Existeixen diferents sistemes d’identificació d’autors i institucions per intentar agrupar les possibles formes d’un mateix nom i evitar l’ambigüitat dels noms personals oferint un codi permanent. Alguns són vinculats a iniciatives comercials (Scopus i Web of Science tenen els seus propis identificadors; Google Scholar també permet crear fitxes d’autors per registrar filiació i producció). D’altres sistemes identificatius són vinculats a iniciatives independents: per exemple, IRALIS i ORCID. Tots aquests sistemes són gratuïts.

A continuació us expliquem les característiques generals d’aquests identificadors, amb especial atenció a ORCID.

ORCID és l’identificador recomanat per la UAB i el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), i és utilitzat per altres institucions de recerca i pels principals editors de publicacions científiques. A la nostra universitat l’identificador ORCID és necessari per a realitzar algunes gestions i per a poder gaudir d’avantatges. És útil, entre d’altres coses, per mantenir actualitzat el perfil a EGRETA

 

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic per als autors de treballs científics. Presenta una sèrie de característiques destacables respecte a d'altres sistemes i això fa que s'estigui imposant en el sistema de recerca internacional. Podeu veure un exemple i consultar Com crear i actualitzar un perfil amb ORCID (infografia). Més informació

ResearcherID

ResearcherID (Web of Science)
La base de dades Web of Science té com a sistema d'identificació d'autors el ResearcherID per assignar a cada autor un codi identificatiu únic. Es recullen dins la plataforma Publons. Ha de ser creat pel mateix autor. Podeu veure un exemple i consultar Com actualitzar un perfil d'investigador amb Publons (infografia).

AuthorID

Author Identifier (Scopus)
Sistema d'identificació de la base de dades Scopus. Agrupa les diferents formes d'un mateix nom i assigna un codi identificador a cada autor i institució. Aquest identificador és generat automàticament per la base de dades. Podeu veure un exemple i consultar Com actualitzar un perfil d'investigador (infografia).

Google Scholar

My Citations (Google Scholar)
Cada autor pot crear i modificar el seu perfil investigador, incloent dades de Google Scholar o important-les d'altres fonts. Cada perfil té assignada una URL que serveix com a fitxa de presentació acadèmica i com a identificador. Podeu veure un exemple i consultar Com crear i actualitzar un pérfil (infografia).

Iralis

IRALIS (International Registry of Authors-Links to Identify Scientists)
Sistema d'estandarització de signatures dels autors científics. Són els mateixos autors els encarregats de formar part del registre amb les possibles variants del seu nom. Se centra sobretot en autors hispans. Podeu buscar noms.