Normes d'autor editorials

Les editorials acostumen a oferir informació d'interès per als autors que hi volen publicar: com preparar el manuscrit (format, figures i taules, citacions...), com fer l'enviament, etc. A continuació trobareu una selecció d'aquestes guies. Igualment, és recomanable que mireu les indicacions específiques i concretes per a cada títol i/o publicació.
 
                                      Enllaç a ACS         Enllaç a Cambridge University Press   Enllaç a DeGruyter      Enllaç a Elsevier                                            Enllaç a Emerald Publishing
          Enllaç a Institute of Physics   Enllaç a MDPI   Imatge Oxford Academic   Enllaç a Palgrave   Enllaç a Royal Society of Chemistry
               Enllaç a Sage Journals   Enllaç a Springer   Imatge Taylor & Francis   Enllaç a Thomson Reuters           Enllaç a Wiley