Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Projecte IPA.CAT22

La finalitat d’aquest projecte és definir un model de la pràctica avançada de les infermeres a Catalunya consensuat amb tots els grups d’interès.

Actualment utilitzant el mètode Delphi, s’està fent la consulta a infermeres membres d’associacions científiques d’infermeres o multidisciplinars sobre: el concepte de pràctica avançada, els àmbits i estàndards de la pràctica, l’autonomia i la responsabilitat de la IPA, les competències, el marc educatiu, la regulació dels àmbits de la pràctica i l’estructura organitzativa.

El dia 15 de maig de 2022 s’ha fet una presentació del projecte i diferents exemples de regulació i organització de la pràctica avançada a Catalunya. Les presentacions foren les següents:

Presentació del projecte IPACAT22

  • Dra. Lena Ferrús Estopà, Dra. Sonia Sevilla Guerra, Dra. Adelaida Zabalegui Yárnoz, Dra. Montserrat Comellas Oliva, Dra. Mercè Estrem Cuesta, Sra. Darinka Rivera Villalobos

Reconeixement i regulació de la infermeria de pràctica avançada a l'Institut Català de la Salut

  • Sr. José Antonio Jerez González, Coordinador GEICS IPA

Infermeria de Pràctica Avançada: model de certificació interna HSJD

  • Sra. Imma Rodríguez, Adjunta a la Direcció d'INfermeria, Hospital Sant Joan de Déu

Avenços en la Pràctica Avançada de les infermeres a Catalunya

  • Sra. Ana Rodríguez Ortega, Coordinadora de Coneixement Infermeres de Pràctica Avançada, Institut Català d'Oncologia

Enfermería de Práctica Clínica Avanzada en el PSMar

  • Sr. Álvaro Clemente Vivancos, Cap d'Infermeres de Pràctica Avançada, Parc de Salut Mar

Com a continuïtat a la difusió del projecte, el dia 16 de juny de 2022, es va fer un altre acte des de la Direcció General de Professionals de la Salut, presentant també diferents iniciatives i emmarcant el projecte IPACAT22 dins del repte 16 (Impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera) del Fòrum de diàleg professional.

Podeu veure el programa de l'acte i el vídeo amb l'acte sencer.

Informat favorablement per la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal I Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el número de referència CEEAH 5985