Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Exploració dels nous rols infermers

IPACAT

Exploració dels nous rols infermers dins de la xarxa pública d'hospitals d'aguts de Catalunya

Aquest treball va sorgir a l’observar la diversitat de denominacions que tenien els nous rols infermers i la sospita d’una manca de claredat en la descripció dels mateixos. En els països pioners d’aquests rols denominats avançats, el seu debut també va ser confós i amb descripcions molt heterogènies. L’objectiu plantejat era explorar l’existència dels nous rols infermers i les seves característiques dins dels hospitals d’aguts de la xarxa pública de Catalunya. 

Per a dur a terme el projecte es va realitzar una enquesta a les direccions infermeres de tots els hospitals d’aguts de la xarxa pública de Catalunya, un grup de discussió per validar i discutir els resultats preliminars i una consulta sobre la descripció dels nous rols predominants.

Consulteu el llibre