Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Prioritats i Expectatives del Estudiants de Grau d'Infermeria 2023

PEEGI23

Objectiu general

Analitzar les prioritats personals i les expectatives professionals i de desenvolupament que tenen els estudiants de Grau en Infermeria de Catalunya.

Finalitat del projecte

Determinar les línies d’actuació que haurien d’emprendre les institucions sanitàries, per adaptar les ofertes de treball i de desenvolupament professional a les necessitats de les noves professionals infermeres i les del propi sistema.

Metodologia

  • Es tracta d’un estudi exploratori que té un disseny descriptiu i transversal.
  • La població objectiu són tot/es els/les estudiants de Grau en Infermeria (dels 4 cursos de les Universitats de Catalunya)
  • S’ha elaborat un qüestionari per fer la consulta als estudiants amb la col.laboració de profesores de totes les escoles de Catalunya, algun estudiant i algunes Professionals infermeres.
  • El treball de camp ha començat el día 27 de març i es recolliran respostes fins el 31 de maig.

Presentació de resultats preliminars

El 29 de setembre de 2023 es van presentar els resultats preliminars de l’estudi a les col·laboradores en el projecte. La sessió virtual s'ha recollit en un vídeo.

Vídeo de la presentació

Presentació online de resultats finals

El 24 de novembre de 2023 es farà un acte de presentació online dels resultats finals als professionals i directius del sistema de salut i al professorat de les universitats, de 11:30 a 14:30h. Per veure el programa de la sessió i assistir-hi cal fer inscripció prèvia a través d'un formulari.

Accés al formulari