Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Prioritats i Expectatives del Estudiants de Grau d'Infermeria 2023

PEEGI23

Objectiu general

Analitzar les prioritats i les expectatives laborals i professionals dels estudiants dels 4 cursos del Grau en Infermeria de Catalunya.

Finalitat del projecte

Proposar mesures orientatives dirigides a les institucions sanitàries per motivar i retenir el talent de les noves generacions infermeres.

Metodologia

  • Es tracta d’un estudi exploratori que té un disseny descriptiu i transversal. 
  • La població objectiu són tot/es els/les estudiants de Grau en Infermeria (dels 4 cursos de les Universitats de Catalunya)
  • Actualment s’està elaborant el qüestionari per fer la consulta als estudiants.
  • Està previst fer el treball de camp els mesos d’abril i maig del 2023.