Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Mòduls de formació continuada

La Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitària organitza diferents mòduls formatius al llarg de l’any adreçats, principalment, als exalumnes del Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries. L’objectiu docent d’aquests mòduls és mantenir la participació activa dels professionals que han realitzat el curs, en temes d’actualitat del nostre Sistema Sanitari i en temes d’aprofundiment en les diferents àrees desenvolupades al llarg dels anys del màster. Per portar-ho a terme, cada mòdul és impartit per professionals experts en diferents matèries:

 • Actualitats del sistema sanitari.
 • Objectius assistencials de l’Institut Català de la Salut.
 • La participació dels professionals a les institucions sanitàries.
 • Sistema Sanitari Català: estem sortint de la crisi?
 • L’abordatge de la cronicitat.
 • La Salut pública, motor de la salut comunitària.
 • El xoc generacional a les organitzacions.
 • Governança en el Sector Sanitari.
 • Clínics i gestors: llenguatges i visions, punts de trobada.
 • Centres sanitaris públics i activitat privada: son compatibles?
 • Polítiques de comunicació.
 • Exploració dels nous rols infermers