Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Qui som

L'equip de la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries està format per les persones següents:

Director de la Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries:
Dr. Ricard Gutiérrez Martí

Directora del Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries:
Dra. Gemma Craywinckel

Coordinadora de Recerca i desenvolupament de Projectes:
Dra. Lena Ferrús

Col·laborador de Projectes:
Dr. Ricard Armengol

Secretaria Tècnica:
Sra. Marina Lahoz