Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Termini per presentar les sol·licituds
De l'11 de gener de 2023 al 7 de febrer de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Càtedra Laboral: CL/22/43 - Producció Animal
Càtedra Laboral: CL/22/44 - Traducció i Interpretació
Càtedra Laboral: CL/22/45 - Antropologia Física
Càtedra Laboral: CL/22/47 - Bioquímica i Biologia Molecular
Càtedra Laboral: CL/22/49 - Producció Animal