Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/49
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/49 - Producció Animal
Departament al qual està adscrita
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Observacions
Àrea de coneixement:  Producció Animal    
Perfil docent:   Millora Genètica    
Perfil investigador:   Conservació i Millora de Recursos Genètics Animals  
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Jesús Piedrafita Arilla CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal M. Dolors Fondevila Palau CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Luis Varona Aguado CU Universidad de Zaragoza
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Jordi Jordana Vidal CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal M. Teresa Mogas Amorós CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Daniel Villalba Mata CU Universitat de Lleida

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JOAQUIN CASELLAS VIDAL

 

Resolució Calendari Concurs

 

Resolució del concurs: 17 d'abril de 2023

Adjudicació: JOAQUIN CASELLAS VIDAL

Tornar al concurs