Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/43
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/43 - Producció Animal
Departament al qual està adscrita
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Observacions
Àrea de coneixement:  Producció Animal    
Perfil docent:   Genètica    
Perfil investigador:   Genòmica i genètica de poblacions d'espècies d'interès ramader
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Armand Sánchez Bonastre  Emèrit Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Ramona Natacha Pena Subirà CL Universitat de Lleida
Secretari/ària Artur X. Roig Sagués CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Jesús Piedrafita Arilla CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Joan Estany Illa CU Universitat de Lleida
Secretari/ària Montserrat Mor-Mur Francesch CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

MARCELO AMILLS ERAS

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 24 de març de 2023

Adjudicació: MARCELO AMILLS ERAS

Tornar al concurs