Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/44
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/44 - Traducció i Interpretació
Departament al qual està adscrita
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Observacions
Àrea de coneixement:  Traducció i Interpretació    
Perfil docent:   Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A alemany-català
Perfil investigador:   Interpretació de conferències i interpretació als serveis públics
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Jenny Elise Brumme CU Universitat Pompeu Fabra
Vocal José Luis Molina González CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Montserrat Bacardí Tomás CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Ángela Collados Aís CU Universidad de Granada
Vocal Melissa Moyer Greer  CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Amparo Hurtado Albir CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

MARTA ARUMI RIBAS

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 22 de març de 2023

Adjudicació: MARTA ARUMI RIBAS

Tornar al concurs