Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/47
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/47 - Bioquímica i Biologia Molecular
Departament al qual està adscrita
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Observacions
Àrea de coneixement:  Bioquímica i Biologia Molecular    
Perfil docent:   Bioquímica Metabòlica (Grau de Nanociència i Nanotecnologia)
Perfil investigador:   Estructura-funció de ribonucleases i disseny d'antimicrobians
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Jordi Barbé García CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Ignacio Fita Rodríguez Professor d'Investigació Institut de Biologia Molecular de Barcelona CSIC
Secretari/ària Anna Maria Bassols Teixidó CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Montserrat Llagostera Casas CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Maria Vilanova Brugues CU Universitat de Girona
Secretari/ària Jaume Farrés Vicén CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ESTER BOIX BORRAS

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 21 d'abril de 2023

Adjudicació: ESTER BOIX BORRAS

Tornar al concurs