Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-19, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/45
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/45 - Antropologia Física
Departament al qual està adscrita
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Antropologia Física    
Perfil docent:   Genètica humana    
Perfil investigador:   Estudis de l’efecte de les radiacions en poblacions humanes
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Josep Santaló Pedro CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Assumpció Malgosa Morera CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Javier Santos Hernández CU Universidad Autónoma de Madrid
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Carme Nogués Sanmiquel CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Esther Rebato Ochoa CU Universidad del País Vasco
Secretari/ària Julio Escribano Martínez CU Universidad de Castilla la Mancha

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JOAN FRANCESC BARQUINERO ESTRUCH

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 27 d'abril de 2023

Adjudicació: JOAN FRANCESC BARQUINERO ESTRUCH

Tornar al concurs