Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-9, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Termini per presentar les sol·licituds
Del 9 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Càtedra d'Universitat: CU/22/130 - Geografia Humana
Càtedra d'Universitat: CU/22/131 - Química Orgànica
Càtedra d'Universitat: CU/22/132 - Filologia Italiana
Càtedra d'Universitat: CU/22/136 - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Càtedra d'Universitat: CU/22/137 - Dret Penal
Càtedra d'Universitat: CU/22/138 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Càtedra d'Universitat: CU/22/140 - Dret Financer i Tributari
Càtedra d'Universitat: CU/22/141 - Dret Administratiu
Càtedra d'Universitat: CU/22/142 - Medicina Preventiva i Salut Pública
Càtedra d'Universitat: CU/22/143 - Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Càtedra d'Universitat: CU/22/144 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Càtedra d'Universitat: CU/22/145 - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Càtedra d'Universitat: CU/22/146 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Càtedra d'Universitat: CU/22/149 - Medicina i Cirurgia Animals
Càtedra d'Universitat: CU/22/150 - Química Analítica