Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-9, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/136
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/136 - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Departament al qual està adscrita
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Observacions
Àrea de coneixement:  Arquitectura i Tecnologia de Computadors    
Perfil docent:   Fonaments d'Enginyeria    
Perfil investigador:   Aplicació de la Computació d'Altes Prestacions a la Simulació Mediambiental
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Ana Ripoll Aracil CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Francisco José Giné de Sola CU Universitat de Lleida
Secretari/ària Núria Barniol Beumala CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Joan Sorribes Gomis CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Francesc Xavier Solsona Tehas CU Universitat de Lleida
Secretari/ària Montserrat Nafria Maqueda CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Renúncia i nomenament vocal

 

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ANA CORTES FITE

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 15 de març de 2023

Adjudicació: ANA CORTES FITE

Tornar al concurs