Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-9, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/146
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/146 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament al qual està adscrita
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Observacions
Àrea de coneixement:  Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent:   Anàlisi de dades    
Perfil investigador:   Valoració i inclusió del risc de biaix en les revisions sistemàtiques i meta-anàlisis 
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Lluis Capdevila Ortís CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Albert Sesé Abad CU Universitat de les Illes Balears
Secretari/ària Maria Carme Viladrich Segués CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Joaquim T. Limonero García CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Antonio Solanas Pérez CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Isabel Portell Cortés  CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JOSE MARIA LOSILLA VIDAL

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 3 de març de 2023

Adjudicació: JOSE MARIA LOSILLA VIDAL

Tornar al concurs