Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-9, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/144
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/144 - Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament al qual està adscrita
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Observacions
Àrea de coneixement:  Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent:   Anàlisi de dades    
Perfil investigador:   Anàlisi de dades aplicada als trastorns alimentaris i de control d'impulsos
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Jordi Fernández Castro CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Fernando Fernández Aranda CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Roser Nadal Alemany CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Neus Vidal Barrantes CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Mariano Chóliz Montañés CU Universitat de Valencia
Secretari/ària Margarita Martí Nicolovius  CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ROSARIO GRANERO PEREZ

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 22 de febrer de 2023

Adjudicació: ROSARIO GRANERO PEREZ

Tornar al concurs