Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-9, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/140
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/140 - Dret Financer i Tributari
Departament al qual està adscrita
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Observacions
Àrea de coneixement:  Dret Financer i Tributari    
Perfil docent:   Dret Financer i tributari; fiscalitat empresarial; aspectes fiscals de la responsabilitat social empresarial i tutorització de Treballs de Fi de Grau, Màster i Tesis doctorals.
Perfil investigador:   Regulació del poder tributari dels ens territorials; règim jurídic nacional i internacional de la informació tributària; Dret Financer i principis jurídics tributaris; Dret Financer i tributari, precarietat laboral i RSE; Dret Financer i tributari i digitalització.
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a José Antonio Sánchez Galiana CU Universidad de Granada
Vocal Dolores Arias Abellán CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Carolina Gala Duran CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Yolanda García Calvente CU Universidad de Granada
Vocal Luis Manuel Alonso González CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Rafael Rebollo Vargas CU Universitat Autònoma de Barcelona

Renúncia i nomenament presidència

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JOSE ANTONIO FERNANDEZ AMOR

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 24 de març de 2023

Adjudicació: JOSE ANTONIO FERNANDEZ AMOR

Tornar al concurs