Prevenció i Promoció de la Salut

Projecte Happy Bones

Happy Bones

El projecte HAPPY BONES vol promoure l’activitat física en dones d'entre 50 a 65 anys, oferint un protocol innovador per implicar-les en una activitat física moderada i, com a conseqüència, reforçar els seus recursos personals i millorar el seu benestar. El projecte està co-finançat pel programa Erasmus+ de la UE i impulsat per un consorci format per les següents entitats: Università degli Studi di Roma Foro Italico (Itàlia), Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria), Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (Itàlia), Aexandre Ioan Cuza University of Iasi (Romania), Gazi University (Turquia) i la Fundació Salut i Envelliment.

Els objectius del programa HAPPY BONES són:

  • Desenvolupar i promoure un protocol innovador d'exercici moderat dirigit a dones sedentàries d'entre 50 i 65 anys amb osteoporosi o osteopènia, per tal d'incentivar la seva participació en el programa i millorar la seva qualitat de vida en termes fisiològics i psicològics.
  • Formar professionals de l'àmbit de l'activitat física en habilitats específiques amb l'objectiu d'estandaritzar el programa d'exercici en osteoporosi i replicar-lo en diferents països i contextes, mitjançant la metodologia de la Formació de Formadors/es.
  • Comparar els resultats del programa d'exercici en termes d'adherència en dos àmbits d'intervenció diferents (lloc de treball i clubs esportius), amb l'objectiu d'establir la millor solució per promoure l'activitat física i reduïr els costos indirectes derivats de les baixes laborals associades a aquest problema de salut.

El programa pretén ajudar les organitzacions a adherir-se a les recomanacions que la International Osteoporotic Foundation fa en relació a l'exercici físic, així com promoure l'educació a través de l'exercici, millorar la qualitat dels programes d'exercici creats en l'entorn de la Unió Europea, i generar un ambient professional més dinàmic dins de les organitzacions.

Erasmus+