Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat ajudant doctor/lector UAB 2022/D/LEM/CL/5

Convocatòria núm. 2022/D/LEM/CL/5 - Professorat ajudant doctor/lector

Convocatòria
Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: fins el 23 de juny de 2022

Per presentar-vos a les places descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia per a presentar-se a concursos de places de Professorat associat, Personal Investigador Postdoctoral, Personal Investigador Predoctoral en formació y Lector (CA-ES-EN)

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: Formulari d'inscripcióFormulari obert del 26 de maig al 23 de juny de 2022.
Ompliu només un formulari indicant totes les places en les que voleu concursar, i només premeu finalitzar quan esteu segurs que és el definitiu (podeu anar guardant).
Les persones candidates han d'enviar els documents següents, en format PDF:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI/NIE/PASSAPORT).
 • Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol.
 • Si està en possessió de l’acreditació o informe favorable, establerts als articles 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), o bé d’una altra acreditació per una agència de qualitat, també haurà d’aportar aquests documents.
 • Curriculum vitae complet, en format lliure, en el que s’han de fer constar els mèrits acadèmics, investigadors, laborals i qualsevol altres que es puguin considerar rellevants.
 • Documentació que acrediti els mèrits del/de la concursant indicats al Currículum vitae.
Candidats admesos i exclosos

Comissió de selecció

Referència: LEC35/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Teories de l’Educació i Pedagogia Social
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació
Perfil docent i investigador: Teoria i Història de l’Educació

 • President/a: Johannes Westberg (University of Groningen)    
 • Vocal: Rosa María Santamaría Conde (Universidad de Burgos)
 • Secretari/ària: Josefina Sala Roca (Universitat Autònoma de Barcelonav
 • President/a suplent: Esbjörn Larsson (University of Uppsala)
 • Vocal suplent: Raquel Casado Muñoz (Universidad de Burgos)
 • Secretari/ària suplent: Xavier Úcar Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC35/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 40 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 10 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC35/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC35/2022: 5 de setembre de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC35/2022:

Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC35/2022 (prova presencial):

 • Dia: 
 • Lloc: 
 • Hora:
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 3 d'octubre de 2022, la comissió de selecció determina que cap candidat té els mèrits suficients per superar fla segona fase i proposa deixar deserta la plaça.

Comissió de selecció

Referència: LEC38/2022
Categoria de la Plaça:  Lector o Lectora
Departament: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat
Perfil docent i investigador: Creativitat en publicitat i relacions públiques

 • President/a: Ana Maria López Cepeda (Universidad Castilla-la Mancha)
 • Vocal: Sara Rosengren (Stockholm School of Economics)
 • Secretari/ària: Juan José Perona Páez (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: María José Ufarte Ruiz (Universidad Castilla-la Mancha)
 • Vocal suplent: Andreu Van Hooft (Radbout Universiteit)
 • Secretari/ària suplent: Luis Fernando Morales Morante (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC38/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 40 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 10 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC38/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC38/2022: 23 de juny de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC38/2022:

 • Juan Rafael Ventura Álvarez
 • Carolina Serra Folch
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC38/2022 (prova presencial):

 • Dia: 20 d'octubre de 2022
 • Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB:
  Es convoca de forma presencial al secretari i als dos candidats. La presidenta i vocal es connectaran de forma online a l'hora indicada.
 • Hora: 15:00h
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 20 d'octubre de maig de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Carolina Serra Folch

Comissió de selecció

Referència: LEC39/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Filologia Espanyola
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
Perfil docent i investigador: Literatura hispanoamericana

 • President/a: María de la Paz Cepedello Moreno (Universidad de Córdoba)    
 • Vocal: Lise Segas (Université Bordeaux-Montaigne)
 • Secretari/ària: Beatriz Ferrús Antón (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: M. Angeles Hermosilla Álvarez (Universidad de Córdoba)
 • Vocal suplent: Lesley Wylie (University of Leicester)
 • Secretari/ària suplent: Guillermo Serés Guillén (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC39/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 45 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC39/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC39/2022: 20 de juny de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC39/2022:

 • Fernanda Bustamante Escalona
 • Diego Falconí Trávez
 • Bernat Garí Barceló
 • Alba Saura Clares
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC39/2022 (prova presencial):

 • Dia: 15 de setembre de 2022
 • Lloc: B11/288, Departamento de Filología Española, Facultad de Letras, Edificio B.
 • Hora: 9:00
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 15 de setembre de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Alba Saura Clares

Comissió de selecció

Referència: LEC42/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Genètica i Microbiologia
Àrea de coneixement: Microbiologia
Perfil docent i investigador: Enginyeria genètica i biologia molecular de procariotes

 • President/a: Haike Antelmann (Freie Universität Berlin)
 • Vocal: Raquel Valderrama Rodríguez (Universidad de Jaén
 • Secretari/ària: Jordi Barbé Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: Leendert Hamoen (University of Amsterdam)
 • Vocal suplent: Eva Siles Rivas (Universidad de Jaén)
 • Secretari/ària suplent: Susana Campoy Sanchez (Universitat Autònoma de Barcelona)

Renúncia-nomenament president/a (14/06/2022)
Renúncia-nomenament secretari/a (05/07/2022)

Barems i criteris

Barems LEC42/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 40 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 10 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC42/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC42/2022: 1 de juliol de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC42/2022:

 • María Pérez Varela
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC42/2022 (prova presencial):

 • Dia: Friday 29th July 2022
 • Lloc: Lynn Margulis Seminar, Faculty of Biosciences, C Building, Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Hora: 09;30 a.m.
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 29 de juliol de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • María Pérez Varela

Comissió de selecció

Referència: LEC43/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat
Perfil docent i investigador: Història dels relats audiovisuals

 • President/a: Juan Antonio García Galindo (Universidad de Málaga)
 • Vocal: David Domingo Santamaría (Université Llibre de Bruxelles)
 • Secretari/ària: Rosa Franquet Calvet (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: Teresa Vera Balanza (Universidad de Málaga)
 • Vocal suplent: Tiziano Bonini (Università di Siena)
 • Secretari/ària suplent: Emili Prado Picó (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC43/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 45 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 25 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 10 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC43/2022 (actualització 11/07/2022)

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC43/2022: 27 de juny de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC43/2022:

 • Arnau Gifreu-Castells
 • Ludovico Longhi
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC43/2022 (prova presencial):

 • Dia: 24 d'octubre de 2022
 • Lloc: Sala de Graus. Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.
 • Hora: 13:00h
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 25 d'octubre de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Ludovico Longhi

Comissió de selecció

Referència: LEC47/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Perfil docent i investigador: Idioma japonès i traducció del japonès al català i al castellà

 • President/a: Cristina Gómez Castro (Universidad de León)
 • Vocal: Pau Pitarch Fernández (Waseda University)
 • Secretari/ària: Jordi Mas López (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: María Camino Gutiérrez Lanza (Universidad de León)
 • Vocal suplent: Nobuyuki Tsukahara (Kyoto University)
 • Secretari/ària suplent: Carme Mangirón Hevia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC47/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 45 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC47/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC47/2022: 27 de juny de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC47/2022:

 • Alba Serra Vilella
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC47/2022 (prova presencial):

 • Dia: 6 de setembre de 2022
 • Lloc: Sala Jordi Arbonès de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
 • Hora: 15:00h
 • Instruccions: la presentació i defensa del CV es faran en japonès, i el seminari sobre el tema escollit pel candidat/a es farà en castellà
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 8 de setembre  de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Alba Serra Vilella

Comissió de selecció

Referència: LEC48/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació
Perfil docent i investigador: Idioma xinès i literatura xinesa clàssica i contemporània

 • President/a: Óscar Fernández Álvarez (Universidad de León)
 • Vocal: Luisa María Paternicó (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
 • Secretari/ària: Carme Mangirón Hevia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: José Manuel Trabado Cabado (Universidad de León)
 • Vocal suplent: Chiara Rogmanoli (Università degli Studi di Roma "La Sapienza")
 • Secretari/ària suplent: Jordi Mas López (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC48/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 45 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 30 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC48/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC48/2022: 22 de juny de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC48/2022:

 • Antonio Paoliello
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC48/2022 (prova virtual):

 • Dia: 16 de setembre de 2022
 • Lloc: Microsoft Teams
 • Hora: 10:00h
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 16 de setembre de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Antonio Paoliello

Comissió de selecció

Referència: LEC60/2022
Categoria de la Plaça: Lector o Lectora
Departament: Ciència Política i Dret Públic
Àrea de coneixement: Filosofia del Dret
Perfil docent i investigador: Filosofia del Dret

 • President/a: Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano (Universidad Pública de Navarra)
 • Vocal: Giorgio Pino (Università Troma Tre)
 • Secretari/ària: Encarna Bodelón González (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • President/a suplent: María Inés Olaizola Nogales (Universidad Pública de Navarra)
 • Vocal suplent: Fabio Ciaramelli (Università degli Studi di Napoli “Federico III”)
 • Secretari/ària suplent: Noelia Igareda González (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barems i criteris

Barems LEC60/2022: 

 • Activitats de recerca i transferència (entre 40 i 50 punts): 45 punts
 • Activitats docents (entre 25 i 30 punts): 25 punts
 • Activitats de formació (entre 5 i 10 punts): 10 punts
 • Activitats de mobilitat (entre 5 i 10 punts): 5 punts
 • Desvinculació: 15 punts
 • TOTAL: 100 punts

Criteris LEC60/2022

Constitució de la comissió

Data de constitució de la comissió de selecció LEC60/2022: 1 de juliol de 2022

Primera fase del concurs

Persones candidates que superen la primera fase LEC60/2022:

 • Marc-Abraham Puig Hernández
Segona fase del concurs

Data de la segona fase del concurs LEC60/2022 (prova presencial):

 • Dia: 6 de setembre de 2022
 • Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Dret
 • Hora: 10:00h
Resolució del concurs

Segons la resolució de l'acta amb data 6 de setembre de 2022, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Marc-Abraham Puig Hernández