Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del programa Serra Húnter 2019 (2019/D/LEM/CL/1)

CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR DEL PROGRAMA SERRA HÚNTER-2019-D-LEM-CL-1

Data de la convocatòria
Resolució de 5 d'abril de 2019 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2019-D-LEM-CL-1).

Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: Fins el 15 de maig de 2019.

Publicació DOGC, 12/04/2019

Nota informativa_CA (18/03/2020)
Nota informativa_ES (18/03/2020)
Informative note_EN (18/03/2020)

Requisitis

Bases de la Convocatòria:

Sol·licituds i presentació de la documentació:
Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: 

Formulari d'inscripció

Les persones candidates han d'adjuntar al mateix formulari electrònic els documents següents, en format PDF:

English version (PDF)

Calendari provisional

Resolució provisional d'admesos i exclos/os (29/05/2019)

Resolució definitiva d'admesos i exclos/os (17/06/2019)

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques / Advertising and public relations

 • President/a: Peggy Simcic Bronn (Norwegian Business School)
 • Secretari/a: David Roca Correa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Johanna Gummerus (Hanken School of Economics)
 • Vocal 2: Victoria Tur Viñes (Universidad de Alicante)
 • Vocal 3: Ursa Golob Podnar (University of Ljubljana)
 • Secretari/a suplent: Juan José Perona Páez (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Anne Gregory (University of Huddersfield)
 • Suplent: Patricia Núñez Gómez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Suplent: Jean Grow (Marquette University)
 • Suplent: Andreas Van Hooft (Radboud University)

Criteris de Valoració: 

CRITERIS (pendents de baremació):

 • Research experience - 40%
 • Teaching experience - 40%
 • University management experience - 20%

Calendari del Concurs:

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10 de juliol de 2019

Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: dijous 7 de novembre de 2019
 • LLOC:  Sala de Graus, Facultat de Ciències de la Comunicació
 • HORA: 9:45h

*Recommedations for the candidates LE7059b
As there is a large number of candidates, the committee LE7059b suggests:
1. Limit your  curriculum presentation to12 minutes or less, answering the following question: “What will I bring to the department?”
2. Your lecture should not exceed 50 minutes.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Emiljano Kaziaj
 • Hibai Lopez
 • Pedro Molina
 • Estefania Olazt

Resolució del concurs:
07/11/2019: The Committee has decides that no candidate has the suitable merit to pass the second round.

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Empresa
Àmbit de coneixement: Empresa / Business

 • President/a: Stefan Sundgren (Umeå Universitet)
 • Secretari/a: Pedro Ortin Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Rajneesh Narula (University of Reading)
 • Vocal 2: Deniz Ucbasaran (University of Warwick)
 • Vocal 3: Aleksandra Gregoric (Copenhague Business School)
 • Secretari/a suplent: Miguel Ángel Garcia Cestona (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Christine Oughto (SOAS University of London)
 • Suplent: Anja Schaefer (Maynooth University)
 • Suplent: Teresa Garcia Marco (Universidad de Navarra)
 • Suplent: Vicente Salas Fumàs (Universidad de Zaragoza)

Criteris de Valoració: Criteris UAB-LE-7060

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: July, 17th , 9:00 AM
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
 • DIA: Septembre, 27th 
 • LLOC: Seminar E1- Business Department UAB
 • HORA: 9 am

* Document Indications UAB-LE-7060

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Aparicio Rincón, Sebastián
 • Pansera, Mario
 • Mach Piera, Maria Merçe
 • Palacios Fenech, Javier

Resolució del concurs
Segons resolució de l'acta amb data 27 de setembre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Pansera, Mario

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental 
Àmbit de coneixement: Interpretació de conferències: Anglès a Espanyol i Espanyol a Anglès /Conference Interpreting: English / Spanish and Spanish / English

 • President/a: Francisco Matte Bon (Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT)
 • Secretari/a: Marta Arumí Ribas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Franz Pöchhacker (UK Leuven - Center for Translation Studies at the University of Vienna)
 • Vocal 2: Mariachiara Russo (Università di Bologna)
 • Vocal 3: Carmen Toledano Buendia (Universidad de la Laguna)
 • Secretari/a suplent: Pilar Sánchez Gijón (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Fernando Prieto Ramos (Université de Geneve)
 • Suplent: Elisabeth Tiselius (Stockholm University)
 • Suplent: Luis Alonso Bacigalupe (Universidad de Vigo)
 • Suplent: Lucía Ruiz Rosendo (Université de Geneve)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7061

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 8 de juliol de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 27 de setembre
 • LLOC:  Sala Jordi Arbonés de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB
 • HORA:  11 del matí

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase: Sofia García-Beyaert

Resolució del concurs
Segons resolució de l'acta amb data 27 de setembre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Sofia García-Beyaert

Nombre de places:1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Àmbit de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals / Didactics of experimental sciences

 • President/a: Pedro Guillherme Rocha dos Reis (Universidade de Lisboa)
 • Secretari/a: Mariona Espinet Blanch (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Genaro Guisasola Aranzábal (Universidad del Pais Vasco)
 • Vocal 2: Wouter van Joolingen (University of Utrecht)
 • Vocal 3: Christine Harrison (King's College London)
 • Secretari/a suplent: Núria Planas Raig (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Mark Winterbottom (University of Cambridge)
 • Suplent: Ute Harms (Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel University)
 • Suplent: Maria José Gil Quílez (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Jim Ryder (University of Leeds)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7062

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12/07/2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: December 12th 2019
 • LLOC: Sala de Juntes, Facultat de Ciències de l'Educació, Edifici G5, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 
 • HORA: 12:00h first call, and 12:15h second call.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase: 

 • Mr/Ms Genina Calafell    
 • Mr/Ms Gisela Cebrián    
 • Mr/Ms Víctor López

* The candidates will have 90 minutes to present both the CV and a seminar on a research topic they select. After the presentation, committee members will interview the candidate on the issues they think are relevant for the selection process.

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta amb data 12 de desembre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Victor López

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Àmbit de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials / Didactics of social sciences  

 • President/a: Carla Van Boxtel (University of Amsterdam)
 • Secretari/a: Neus González Monfort (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Chris Wilkins (University of Leicester)
 • Vocal 2: Jesús Romero Morante (Universidad de Cantabria)
 • Vocal 3: Wolfgang Sander (Universität Giessen)
 • Secretari/a suplent: Dolors Masats Viladoms (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Edda Sant Obiols (Manchester Metropolitan Universitat)
 • Suplent: Consuelo Díez Bedmar (Universidad de Jaén)
 • Suplent: Sylvain Doussot (Université de Nantes)
 • Suplent: 

Renuncia-nomenament vocal (23/07/2019)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7063

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3 de setembre de 2018
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 18 de novembre de 2019
 • LLOC:  Sala de Juntes (G5/012) de la Facultat de Ciències de l'Educació
 • HORA: 10h.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase: Wilson Daily, Ann E

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta amb data 18 de novembre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Wilson Daily, Ann E

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Economia i Història Econòmica
Àmbit de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica / Fundamentals of economic analysis

 • President/a: Stephen G. Hall (University of Leicester)
 • Secretari/a: Pau Olivella Cunill (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Esther Ruiz Ortega (Universidad Carlos III)
 • Vocal 2: Jörg Baten (University of Tuebingen)
 • Vocal 3: Carmen Beviá Baeza (Universitat d'Alacant)
 • Secretari/a suplent: Ferran Sancho Pifarré (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Tommaso Frattini (Università Degli Studi di Milano)
 • Suplent: Elena Stancanelli (Paris School of Economics – CNRS)
 • Suplent: Marcos Vera-Hernández (University College London)
 • Suplent: Dennis Kristensen (University College London)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7064

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 18 de juny de 2019

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que NO superen la Primera Fase/List of candidates who have NOT passed the first phase: Federico Demaria

Resolució del concurs:
 

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Àmbit de coneixement: Història del Dret i de les Institucions / History of law and institutions

 • President/a: Douglas Brodie (University of Strathclyde Glasgow)
 • Secretari/a: Rafael Arenas García (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Luigi Lacche (Università di Macerata)
 • Vocal 2: Claudia Storti (Universita degli studi di Milano)
 • Vocal 3: Neus Torbisco Casals (Graduate Institute Geneva)
 • Secretari/a suplent: Teresa Freixes Sanjuan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Silvia Marton (University of Bucarest)
 • Suplent: David Cabrelli (University of Edinburgh)
 • Suplent: Dave De Ruysscher (Vrije Universiteit Brussel)
 • Suplent: Kaius Tuori (University of Helsinki)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7065

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 9 de juliol de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 31 October 2019
 • LLOC:  Sala de Vistes" in the Law Faculty of the Universitat Autónoma de Barcelona
 • HORA: 13:00 h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Vallès Muñío, Daniel
 • Giombini Stefania

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta amb data 31 d'octubre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Vallès Muñío, Daniel

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Ciències Morfològiques
Àmbit de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana / Human anatomy and embriology

 • President/a: Rita Rezzani (Università degli Studi di Brescia)
 • Secretari/a: Jesús Ruberte París (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Domenico Ribatti (University of Bari)
 • Vocal 2: Maria Amélia Ferreira (Universidade do Porto)
 • Vocal 3: Giuseppe Anastasi  (University of Messina)
 • Secretari/a suplent: Bernardo Castellano López (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Thomas Gillingwater (University of Edinburgh)
 • Suplent: Carla Palumbo (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
 • Suplent: Diogo de Freitas Branco Pais  (Universidade Nova de Lisboa)

Renuncia-nomenament vocal (2/07/19)

Renuncia-nomenament president (5/09/19)

Nota informativa_CA (18/03/2020)
Nota informativa_ES (18/03/2020)
Invormative note_EN (18/03/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7066

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22 de novembre de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 9 de setembre de 2020
 • LLOC: Sala de Juntas Facultat de Medicina UAB
 • HORA: 08:45h
 • For 45 minutes the candidates will publicly and orally present their CV and a short subject of Human Anatomy.

URGENT: CANCEL·LACIÓ de la prova presencial prevista per l'11 de març de 2020 del concurs lector/a tenure-eligible lecturer UAB-LE-7066 Anatomia i Embriologia Humana / Human anatomy and embriology

Resolució de la Primera Fase del Concurs:
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Francisco Eduardo MARTINEZ
 • Michael John EDEL
 • Judith MARIGÓ

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 9 de setembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Judith Marigó

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia    
Àmbit de coneixement: Immunologia / Immunology

 • President/a: Bernhard Moser (Cardiff University)
 • Secretari/a: Eva Martínez Cáceres (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: José Ramon Regueiro González-Barros (Universidad Complutense de Madrid)
 • Vocal 2: Giovanna Lombardi (King's College London)
 • Vocal 3: Jean-Christophe Renauld (UCLouvain)
 • Secretari/a suplent: Mercè Martí Ripoll (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Burkhard Becher (University of Zurich)
 • Suplent: Joan Verdaguer Antonell (Universitat de Lleida)
 • Suplent: Martín Villalba González (INSERM U1183, Montpellier)
 • Suplent: Francisco Borrego Rabasco (Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia)

Renuncia-nomenament vocal (08/07/19)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7067

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12 de juliol de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: October 28th 2019
 • LLOC: Room M0/201 Sala de Graus (Sala d'actes, reunions i juntes), building M - Facultat de Medicina, campus Bellaterra.
 • HORA: 8.30 a.m

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Rosa Faner Canet
 • Aura Muntasell Castellví
 • Ester Lozano García
 • Jordi Olloquequi González

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta, amb data 28 d'octubre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: Aura Muntasell Castellví

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Ciència Animal i dels Aliments
Àmbit de coneixement: Nutrició i Bromatologia / Nutrition and Food Science

 • President/a: Georges Daube (Université de Liege)
 • Secretari/a: Manuela Hernández Herrero (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Alan L. Kelly (University College Cork)
 • Vocal 2: Saskia van Ruth (Wageningen University)
 • Vocal 3: Maria Jesús Periao Castón (Universidad de Murcia)
 • Secretari/a suplent: Artur Xavier Roig Sagués (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Ioannis Savvaidis (University of Ioannina)
 • Suplent: Agustín Ariño Moneva (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Antonello Cannas (University of Sassari)
 • Suplent: Tiziana Civera (Università degli Studi di Torino)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7068

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2 de setembre de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 
 • LLOC:  
 • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que NO superen la Primera Fase/List of candidates who have NOT passed the first phase:

 • Baño Polo, Manuel
 • González Paredes, Ana

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Geologia
Àmbit de coneixement: Paleontologia / Paleontology

 • President/a: Hugo Bucher  (University of Zurich )
 • Secretari/a: Mercè Corbella Cordomí (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Laia Alegret Badiola (Universidad de Zaragoza)
 • Vocal 2: Antonietta Rosso (University of Catania)
 • Vocal 3: Pierre-Olivier Antoine (Université de Montpellier)
 • Secretari/a suplent: Joan Francesc Piniella Febrer (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Martin Zuschin (University of Vienna)
 • Suplent: Xabier Orue Etxebarria (Universidad del País Vasco)
 • Suplent: Gilles Escarguel (Claude Bernard University Lyon 1)
 • Suplent: M. Angeles Bárcena Pernía (Universidad de Salamanca)

Nota informativa_CA (18/03/2020)
Nota informativa_ES (18/03/2020)
Invormative note_EN (18/03/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7069

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 11 de febrer de 2020
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 18 de setembre de 2020
 • LLOC: Auditori del CRM de la Facultat de Ciències
 • HORA: Inici a les 10:00h del dijous 26 de març de 2020

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • María Soledad Domingo
 • Marc Furió
 • Armand Hernández
 • Bernat Vila

Resolució del concurs:

La comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Marc Furió

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Aplicada    
Àmbit de coneixement: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació / Research methods and educational diagnosis

 • President/a: Maria Paz Sandín Esteban (Universitat de Barcelona)
 • Secretari/a: Marina Tomàs Folch (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Elias Avramidis (University of Thessaly)
 • Vocal 2: Nidhi Singal (University of Cambridge)
 • Vocal 3: Juan Carlos Tójar Hurtado (Universidad de Málaga)
 • Secretari/a suplent: Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Maria Teresa Padilla Carmona (Universidad de Sevilla)
 • Suplent: Francisco Aliaga Abad (Universidad de Valencia)
 • Suplent: Leena Krokfors (University of Helsinki)
 • Suplent: Paul Ashwin (University of Lancaster)

Renuncia-nomenament secretari (02/07/19)
Renuncia-nomenament presidenta (12/08/2019)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7070

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10 de novembre de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 02/12/2019
 • LLOC:  Sala de Juntas de la Facultat de Ciències de l’Educació
 • HORA: 16:30 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • SÁNCHEZ MARTÍ, Angelina
 • LAFUENTE MARTÍNEZ, Marc

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta amb data 2 de desembre de 2019, la comisió de selecció proposa nomenar a: SÁNCHEZ MARTÍ, Angelina

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Sistemàtica i Social
Àmbit de coneixement: Teoria i Història de l'Educació / Theory and history of education

 • President/a: Maria Rosa Buxarrais Estrada (Universitat de Barcelona)
 • Secretari/a: Marina Tomàs Folch (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Massimiliano Tarozzi (Università de Bologna)
 • Vocal 2: Marcelo Caruso (Humboldt-Universität Zu Berlin)
 • Vocal 3: Karin Priem (University of Luxembourg)
 • Secretari/a suplent: Joaquín Gairín Sallán (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Barbara Herzog-Punzenberger (Johannes Kepler-Universität)
 • Suplent: Janne Holmén (Uppsala Universitet)
 • Suplent: Jordi Riera Romaní (Universitat Ramon Llull)
 • Suplent: Asger Sorensen (Aarhus University)

Renuncia-nomenament secretari (02/07/19)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-7071

Calendari del Concurs:
Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4 d'octubre de 2019
Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

 • DIA: 16 de gener de 2020
 • LLOC:  Sala de Juntas, Facultat de Ciències de l'Educació
 • HORA: 09:00

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • SANTAMARÍA COLMENERO, Sara
 • NOGUERA, Ingrid
 • SANCHEZ MARTÍ, Angelina
 • SIMÓN MARTÍN, Meritxell

Resolució del concurs:
Segons la resolució de l'acta amb data 17 de gener de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a: NOGUERA, Ingrid