Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus PTGAS

Logo Erasmus

 CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A FORMACIÓ (STAFF MOBILITY FOR TRAINING) CURS ACADÈMIC 2023-24

El programa Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021-2027.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+, inclou la mobilitat de personal de les Institucions d’Educació Superior en els països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

El Regne Unit participa al programa Erasmus+ 2021-2027 com a tercer país no associat al programa, a la regió 14. Els tercers països no associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus +, però que poden intervenir en determinades accions del programa.

Suïssa està fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Les persones que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea, i hauran de tramitar el finançament directament amb el govern suís (Swiss-European Mobility Programme)

https://www.movetia.ch/en/programmes/europe/swiss-programme-for-erasmus/higher-education

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats en relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació del personal per la universitat de destinació.

Convocatòria Mobilitat PTGAS 2024-25

Trobareu la informació de les universitats que organitzen activitats específiques per a les estades de mobilitat del PAS (Erasmus Staff Week) al cercador de la UE per a l'staff week mobility.
 
Les universitats membres de l’ECIU (més informació a la web de la UAB) hem signat un multilateral Agreement de Mobilitat Erasmus+, amb l’objectiu de potenciar l’intercanvi existent i donar suport a nous tipus de mobilitat (virtual, mixta, enfocada en reptes i microcredencials). Aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i personal (professorat i d’administració).
 
També és possible fer estades en altres universitats encara que no organitzin específicament setmanes Erasmus per al PAS, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Training Mobility Agreement degudament signat i segellat al sol·licitant. 
 
Així mateix, hi ha la possibilitat de fer aquestes estades en altres tipus d’institucions que no 
siguin d’ensenyament superior o en empreses, sempre que la institució de destinació ho accepti i lliuri el Pla de treball degudament signat i segellat al sol·licitant. Podeu consultar les institucions que participen en el programa Erasmus a l'enllaç.
 
En qualsevol cas, els interessats han de contactar directament amb les universitats de destinació per a saber si els accepten abans de fer cap altre tràmit amb l'ARI.
Procediment que cal seguir per a sol·licitar aquest ajut
Per sol·licitar un ajut de mobilitat de formació Erasmus+ cal :
 • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 • Adjuntar el work plan degudament omplert i signat (Annex 2) on s'indiquin l'objectiu i les dates aproximades de l'estada, o bé la carta o e-mail d'invitació de la universitat estrangera.
 • Les sol·licituds (Annex 3) s’hauran de presentar com a sol·licitud genèrica a la Seu electrònica de la UAB

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 4) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar a la Seu electrònica de la UAB

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.

 • 1ª resolució: 2 d’Octubre de 2023  per a les sol·licituds rebudes del 20 de juliol al 31 de juliol de 2023 i del 1 al 15 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 2ª resolució: 17 de Novembre de 2023 per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 3ª resolució: 19 de Gener de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 22 de desembre de 2023, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 4ª resolució: 15 de Març de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 8 de gener i l’1 de març de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 5ª resolució: 17 de Maig de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 2 de març i el 30 d’abril de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Erasmus de formació per al PTGAS de la UAB

PERÍODES DE SOL·LICITUD:

 • 1ª resolució: 1 d’Octubre de 2024 per a les sol·licituds rebudes del 22 de juliol al 31 de juliol de 2024 i del 1 al 15 de setembre, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 2ª resolució: 22 de Novembre de 2024 per a les sol·licituds rebudes entre el 16 de setembre i el 31 d’octubre de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 •  3ª resolució: 17 de Gener de 2025 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de novembre fins el 20 de desembre de 2024, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 4ª resolució: 14 de Març de 2025 per a les sol·licituds rebudes entre el 7 de gener i el 28 de febrer de 2025, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.
 • 5ª resolució: 16 de Maig de 2025 per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de març i el 30 d’abril de 2025, es concediran fins a un màxim del 20% d’ajuts disponibles.

Renúncies

En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), al més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera.

Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal d'Administració i Serveis des de l'aplicatiu de gestió horària a l'apartat Permisos i altres sol·licituds horaries.

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat per l'interessat abans de l’estada
2- Training Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies de formació realitzats.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà per bossa, aplicant el IRPF corresponent

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica