UAB Exchange Programme

El UAB Exchange Programme facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

Més informació

Presentació xerrada informativa Facultat

Presentació general "De la UAB al món"

En funció del pressupost per al curs de la convocatòria vigent es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.

Els fons econòmics poden provenir de la UAB o del Programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció (nota de participació) fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles. S'atorgarà com a màxim un ajut per estudiant.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Més informació

Comproveu al llistat de destinacions que les universitats ofereixen plaça a tots els centres de la UAB o bé a la Facultat de Ciències de l'Educació, a més verifiqueu que la universitat de destí realment imparteixin els estudis del vostre interès o estudis afins. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom del llistat.

En tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures que es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

 

Destinacions UAB Exchange Amèrica Sud i Central 

Destinacions UAB Exchange Àsia 

Destinacions UAB Exchange Resta del món