Condicions generals

CONVOCATÒRIA UAB Exchange Programme - CURS 2018/19

Trobareu les presentacions de les Sessions Informatives celebrades els dies 30 i 31 de gener al final d'aquesta pàgina


La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del UAB Exchange Programme durant el proper curs 2018/19 estarà oberta dins els següent termini:
 

Convocatòria UAB Exchange Programme,  simultània amb la convocatòria Erasmus+:

                         del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017


El proper dilluns 23 d’octubre l’Àrea de Relacions Internacionals farà una
sessió informativa general on s’explicarà els tràmits que heu de fer per sol·licitar la participació en un programa de mobilitat i els terminis en els què el podeu demanar.

La sessió informativa se celebrarà a
l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres a les 13h. És necessària la inscripció per un tema d’aforament de la sala, aquí teniu el formulari d'inscripció.

Durant la resta de setmana hi haurà sessions segons àrees d’estudi, i allà podreu veure les diferents destinacions i tindreu la oportunitat de parlar amb estudiants de la UAB que han marxat i amb estudiants internacionals que ara mateix estan fent la seva estada a la UAB. Trobareu més informació i els formularis d'inscripció en aquest enllaç


Podeu consultar la presentació de les xerrades "de la UAB al Món" al següent enllaç.


Del 18 al 24 de octubre s'obre una convocatòria per obtenir certificats d'acreditació de nivell d'idioma per al curs acadèmic 2018/19.
Per a més informació, consulteu el document al final d'aquesta pàgina


 CALENDARI PROGRAMA UAB Exchange Programme 2018/19  
Període de sol·licitud Del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 sia.uab.cat (sigma)
Primera resolució 13 de desembre de 2017 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)
Període acceptació/no acceptació places 1ª resolució Del 14 al 20 de desembre de 2017 sia.uab.cat (sigma)
Període de sol·licitud de places vacants (només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període i que no han obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que han obtingut plaça i han renunciat) Del 8 al 14 de gener de 2018 sia.uab.cat (sigma)
Segona resolució definitiva 26 de gener de 2018 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)

Període acceptació/no acceptació places 2ª resolució
       

Del 27 de gener a l'1 de febrer de 2018


sia.uab.cat (sigma)
 

 

El UAB Exchange Programme facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis dels dos programes es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
 
Trobareu el text íntegre de la convocatòria del UAB Exchange Programme 2018/19 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
 
El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. 

Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins al 13 de novembre. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.
 
En el cas que la universitat ho requereixi, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
 
Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.

Convocatoria UAB Exchange Programme 2018-2019
Organització exàmens llengües 2018-19
Presentacions Sessions Informatives UAB Exchange Programme GENERAL 2018/19
Presentacions Sessions Informatives UAB Exchange Programme IBEROAMÈRICA 2018/19
Presentacions Sessions Informatives UAB Exchange Programme ÀSIA 2018/19
Presentacions Sessions Informatives UAB Exchange Programme ALTRES PAÏSOS 2018/19