Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus+ KA171 a Third Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries) des del 2021 al 2027.

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Third Countries KA171, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat dels estudiants UAB.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131 i KA171.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

ESTUDIANTS

ERASMUS+ KA171 - Ajuts per Mobilitat d'estudiants de DOCTORAT a Països Tercers.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA171-2023; data límit per finalitzar estada 31/07/2026.

 

ESTADA MINIMA

  • Estades de curta durada: de 15 a 30 dies
  • Estades de llarga durada: de 2 a 5 mesos

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Quadre de mobilitats

Nombre total d'ajuts

Màxim Nº d'ajuts per estudiants amb menys oportunitats

País Regió Universitats Sòcies
2
(5 mesos)
2 Egipte Països del Mediterrani Meridional Sohag University
The american University of Cairo

ISRAEL*

Bezalel Academy of Arts and Design

Tel Aviv University

Líban American University of Beirut
Université Saint Joseph of Beirut

*Tenint en compte la declaració del Claustre de la UAB de 30 de maig de 2024 en relació a la situació a Gaza, s'informa que Israel deixa de ser un país elegible per realitzar mobilitats, tant sortint com entrants, en el marc del programa Erasmus+KA171 projecte 2023.

IMPORT DELS AJUTS
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:

Més informació a la convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023

El pagament de la beca segueix el procés de pagament de la UAB que s'iniciarà després de la presentació de tots els documents requerits, i no és immediat (pot trigar fins a 2 setmanes).

El pagament de l’ajuda es farà en 2 terminis:

Primer pagament:

  • Representa el 70% del total del l’ajut calculat a partit de les dates previstes.
  • Es paga a l’arribada a destí i de la presentació de la documentació pertinent.

Segon pagament:

  • Representa el pagament de la resta de l’ajuda.
  • Es calcula a partit de les dates reals de l’estada, segons el certificat d’estada presentat.
  • Es realitza després de la presentació del certificat d’estada i d’emplenar l’enquesta EU Survey.

ASSEGURANÇA

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants que facin una estada dintre del programa KA171 2023, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

Si la universitat/país de destí requereix una assegurança específica, no caldrà contractar l'assegurança addicional de 300.000€ (presentar justificació)

L'assegurança no queda coberta per l'ajuda Erasmus+ KA171, va a càrrec del participant

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD
El període de sol·licituds romandrà permanentment obert, des del 10 de novembre de 2023 al 15 de març de 2026 (veure apartat 9 de la convocatòria- Calendari on trobareu les dates límit de sol·licitud i resol·lució)

Les persones interessades hauran d'omplir la sol·licitud online i adjuntar la documentació requerida

Totes les comunicacions es faran a través del correu insitucional.

A la Col·lecció de documents trobareu una guia explicativa de com complimentar el Learning Agreement (Guidelines on how to ise the Learning Agreement For sStudies)

Documentació 
    Nivell d'estudis         Documentació    
     Doctorat Formulari de sol·licitud online
DNI/NIE
Learning agreement Erasmus+ Ka171 per estudiants de doctorat
Curriculum Vitae

 

Resolucions i Convocatòria:

2a Resolució Erasmus+ Ka171 2023_ estudiants OUT

1a Resolució Erasmus+ Ka171 2023_ estudiants OUT

Esmena_convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023- Estudiants DOCTORAT OUT.

Convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023 - Estudiants DOCTORAT OUT

2a Resolució BIS Erasmus+ Ka171 2023 Estudiants OUT

 

Documents a aportar:

Learning Agreement Erasmus+ KA171 Students

Learning Agreement Erasmus+ KA171 PhD

Certificat existència cobertura assegurança

Guies i altra documentació:

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat


 

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UElogo a4u

darrera actualització - gener de 2023

La Universidad Autónoma de Barcelona, com miembro de la Alianza 4 Universidades, ofrece, además, otras becas. Encontraréis más información sobre estas becas en el web de Alianza 4 universidades

Les beques que la UAB ofereix com a membre de la Alianza 4 universidades son per mobilitats d'estudiants a  Botswana, Costa Marfil, Kenia, Namibia, Senegal

El termini per presentar les sol·licituds d’estudiants de Grau i Màster és el 15 de març 2024

Col·lecció documents: